Typer av hörselskydd

Det finns två olika typer av hörselskydd och det är passiva eller aktiva skydd för hörseln. Båda har gemensamt att de har till uppgift att dämpa oönskad hög ljudnivå. Hörselskydden skyddar vid olika frekvenser och uppdelade med minst två olika normer.

Dessa normer beror helt enkelt på hur mycket decibel de ska dämpa. Det finns till och med tillverkare av hörselskydd som har tre olika normer eller man hellre vill kalla det för dämpningsgrad. Normerna för hörselskydd ligger på nivåerna: 87-90 dB, 94-105 dB och 96-110 dB. Dessa grader av dämpning gäller både passiva och aktiva hörselskydd.

När det diskuteras hörselskydd så är det olika typer av hörselkåpor man har i åtanke. Visst finns det andra typer av hörselskydd men de duger inte som ljuddämpande i samband med jakt och skytte. I och för sig kan man använda dessa i en kombination för att få bästa möjliga ljuddämpningsresultat.

Vad är skillnaden mellan passiva och aktiva hörselskydd?

Passiva

Passiva skydd för hörseln är precis som namnet antyder, att det är ett par hörselkåpor som sätts över öronen för att dämpa höga ljud som finns i omgivningen. Det fungerar alldeles utmärkt vid så kallade impulsljud som uppstår vid exempelvis skytte.

Nackdelen med passiva hörselskydd är att de inte bara dämpar det oönskade höga ljudet, men också sådana ljud som man vill höra. Det gör att det kan vara svårt att höra när kommandot för eld eller eld upphör exempelvis ges, vid skyttetävlingar. Detta gör att det kan vara opraktiskt när man behöver ta av sig hörselskydden i tid och otid.

Aktiva

Aktiva skydd är precis som namnet antyder, att det hörselskyddet aktivt skyddar mot de oönskade höga ljuden. Samtidigt släpper de igenom önskat ljud. Dessa har en gräns att släppa genom ljud upp till 80 dB och dämpar ljuden som är högre. Det gör att de är mycket effektiva vid jakt och skytte, och skytten kan höra när kommandon ges eller det brakar till i skogen bland buskar och träd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *