Studie om hörselnedsättning i samband med jakt

Några forskare från Karolinska institutet gjorden en studie bland över 20 000 jägare i Sverige och den genomfördes för några år sedan. Forskarna ville ta reda på vilka faktorer som påverkade jägarnas hörsel. Detta för att kunna förebygga vidare hörselskador vid jakt och skytte.

Det kan räcka med ett enda skott från en bössa som kan skada skyttens hörsel, detta med tanke på den höga decibel, 150 -160, som genereras vid skottavlossningen. Detta precis intill örat hos personen som avlossar skotten, vilket är den mest avgörande faktorn vid hörselnedsättning.

För att du ska få en förståelse för hur högt ljudet är, går det att jämföra med om du skulle stått trettio meter från ett jetplan som startade sina motorer. Det innebär att örats smärtgräns överstigs kraftigt, vilket i sin tur kan leda till dövhet.

Det är lätt att glömma bort eller inte vilja använda hörselskydd i samband med jakt eftersom det gäller att kunna höra minsta lilla knak bland buskar och träd, för att kunna fälla ditt byte. Därför kan det vara så att i denna spännande jaktsituation vill jägaren inte just vid det tillfället tänka på sin hörsel.

Bland de vana jägarna, är det först på de senaste åren som de har börjat använda sig av någon typ av hörselskydd. Det är bara att konstatera att alla år som de har jagat och inte använt något skydd vid alla skott som har avlossats, har satt sina spår. Jägarna påstår dessutom att när de skjuter mot ett villebråd, så hör de inte ens smällen, utan har fullt fokus på att fälla sitt byte.

Hos de jägare som är yngre ligger medvetandet på en högre nivå och de använder hörselskydd både vid jakt och träningsskytte. Forskarna såg en stor skillnad mellan yngre och äldre jägare när hörseltesterna gjorde vid olika tillfällen och man kartlagt deras vanor, yrke, sjukdomar med mera.

De kom fram till och rekommenderade alla skyttar att använda godkända hörselskydd vid alla tillfällen, även i skogen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *