Jakt och snus

Det har visat sig att de jägare som snusar och röker riskerar att deras hörsel blir mer påverkad än de som varken rökar eller snusar. En forskare som just har tittat på ämnet om skyttebuller har hittat ett samband med att de som använder någon typ av tobak har större risk att få hörselskador.

Forskningen genomfördes på cirka 1 800 jägare i Sverige. De fick fylla i ingående frågor på sina vanor, ovanor, kost med mera, samtidigt som 202 av dessa gjorde hörseltester, dels via internet men också hos hörselkliniker.

Det resultat som framkom var att vissa av personerna var mer känsliga mot ljud från skott än andra. Varje försökspersonen som var extra känslig mot höga ljud och snusade eller rökte och det visade sig att risken var dubbel så hög, att de personerna kunde riskera att få skador på sin hörsel. Detta jämfört med de försökspersoner som varken snusade eller rökte.

Det som inte forskningen kunde påvisa var varför det var på detta vis, att snusandet och rökandet ökade riskerna till att hörseln skulle påverkas till det sämre. Det kan bero på att snusning och rökning påverkar blodkärlen i örat och gör att de drar ihop sig, vilket i sin tur kan leda till att hörseln kan påverkas.

Därför behöver du tänka på att vara rädd om din hörsel, speciellt om du röker och snusar och kanske ska använda aktiva hörselskydd hos Active Outfit för att vara på den säkra sidan. Naturligtvis fungerar andra typer av hörselskydd med andra modeller och tillverkare också.

Allt hänger på ditt behov och vad du vill har för några skydd som sitter bra och är bekväma. Det är viktigt att hörselskydden sitter bra och är komfortabla, annars finns risken att du inte använder dem och på så vis skadar din hörsel alldeles i onödan. Marknaden för hörselskydd är stor, så det lär inte vara några problem att hitta några. Du kanske rent av ska sluta snusa och röka för att vara på den säkra sidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *