Hörselskador i samband med jakt och skytte

Det finns de skyttar som inte tänker på att vara rädda om sina öron när de håller på med jakt och annat skytte, vilket är viktigt att tänka på. Har hörsel väl försvunnit går den inte att ersättas, utan bara till en viss del med hjälp av hörapparat eller något liknande.

I Sverige finns det fler än 300 000 jägare som är aktiva. Det som alla jägare vet är att för att lyckas med att fälla ett byte så är hörseln viktig. Därför har det blivit allt vanligare att skyttar har börjat att använda hörselskydd vid både jakt och vid sin skytteträning.

Det är så att hörselsinnet är redan välutvecklat vid födseln och i varje öra finns bara ett visst antal hörselceller. Skadas dessa kan de inte bildas igen, vilket innebär att de förstörs av mycket höga ljud. Det i sin tur leder till att hörseln blir nedsatt eller rent av att den försvinner helt och hållet.

När det gäller buller över en längre tid, som exempelvis på en arbetsplats vid en maskin, får inte ljudnivån gå över 85 dB. Men för ett ljud vid en kortare tid, till exempel vid användning av ett verktyg, får inte ljudet gå över 115 dB, samt att vid ett ljud som bara uppstår någon gång då och då får ljudet vara max på 135 dB.

Vanligaste vapen som används vid jakt frambringar dB mellan 150 – 160 i ljudtryck och då precis intill skyttens öra. De vapen som man använder kula till i klass I har en högre ljudenerginivå jämfört med andra vapen och ljudet blir dessutom högre ju större kaliber och laddning ammunitionen har.

Därför bör du tänka på att skydda dina öron vid jakt och skytte, för att undvika nedsatt hörsel som dessutom ökar med åldern. Således bör du använda dig av ett godkänt hörselskydd i samband vid skytte!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *